27.03. Yeni giriş gereksinimleri Amsterdam (hızlı antijen testi)
Giriş / transit için yolculuğunuzun başında bir PCR testine (72 saatten eski olmamak üzere) ve antijen hızlı testine (24 saatten eski olmamak kaydıyla) ihtiyacınız vardır. Ücretsiz vatandaşlık testi bu amaçla kullanılamaz. Test sonucu İngilizce olarak mevcut olmalıdır.